Điểm mới của Nghị Định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh chất liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BDS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.Ảnh minh họa

Theo đây, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh chất liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BDS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.

Mức phạt tiền quy định ở Nghị định này là mức phạt tiến hành đối có tổ chức (trừ 1 số trường hợp). Đối có cộng 1 hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối có cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối có tổ chức.

Nghị định quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt đối có người chọn lọc đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ có, người quản lý, sử dụng công trình. Cụ thể: . Xử phạt đối có hành vi tổ chức xây dựng xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định ở điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối có trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối có xây dựng nhà ở riêng lẻ ở thành phố; Phạt tiền đối có hành vi tổ chức xây dựng xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối có xây dựng nhà ở riêng lẻ ở thành phố. Đối có vi phạm quy định về nghiệm thu, chi trả, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối có hành vi đưa từng phần công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định, Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối có hành vi bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đối có vi phạm quy định về kinh doanh BDS Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối có 1 trong những hành vi sau đây: Triển khai xây dựng dự án kinh doanh BDS, dự án đầu tư xây dựng nhà ở phát triển chậm độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định; Không làm thủ tục yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, pháp lý pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định; Ủy quyền hoặc giao cho bên tham dự hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, mua bán hoặc cho thuê mua BDS;

Phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối có chủ đầu tư dự án kinh doanh BDS khi huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua BDS hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam đoan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc xây dựng; kinh doanh BDS; khai thác, sản xuất, kinh doanh chất liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng thành phố.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Saigonmysteryvillasvn.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Saigon Mystery Villas Saigon Mystery Villas

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *