Hà Nội: Nhiều sai phạm, buông lỏng quản lý villa cũ

Theo HĐND TP, công tác quản lý để xảy ra nhiều sai phạm, buông lỏng gây ra biệt thự bị phá dỡ, xây dựng mới; thậm chí rất nhiều biệt thự được chính quyền cấp phép cho phá dỡ xây dựng mới không báo cáo Chính phủ, HĐND TP theo đề án quản lý.

123 villa cũ bị phá dỡ

Ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng Ban thành phố thay mặt hai Ban Pháp chế và thành thị HĐND TP Hà Nội vừa với báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh danh mục biệt thự cũ trên địa bàn Hà Nội.

Năm 2013, HĐND TP đã xác định danh mục 225 biệt thự cũ trước năm 1954. Quá trình thẩm tra vừa qua ghi nhận sau lúc HĐND TP ban hành Nghị quyết về ban hành danh mục phố cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cổ, tổ hợp kiến trúc khác trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn, công tác quản lý nhà biệt thự trên địa bàn TP sở hữu chuyển biến tích cực.

Nhiều sai phạm, buông lỏng quản lý villa cũ

Tuy nhiên, qua rà soát cũng cho thấy đã với nhiều sai sót. Những sai sót được chỉ rõ: Quá trình tổng hợp ban đầu danh mục đưa vào quản lý sở hữu nhiều trường hợp nhầm địa chỉ là nhà phố , quần thể mang giá trị kiến trúc khác không phải villa , để sót villa nằm trong những khuôn viên rộng.

Cùng với đó, công tác quản lý cũng để xảy ra nhiều sai phạm buông lỏng đưa đến biệt thự bị phá dỡ, xây dựng mới; thậm chí rất nhiều villa được chính quyền cấp phép cho phá dỡ xây dựng mới không báo cáo Chính phủ, HĐND TP theo đề án quản lý.

từ đó phải điều chỉnh lại danh mục sửa một vài sai sót trên. Theo nội dung UBND trình HĐND TP, hai ban đồng tình điều chỉnh danh mục 970 biệt thự . Trong đó đưa 20 villa ra khỏi danh mục, đồng thời xác định là công trình thiết kế xây dựng trước năm 1954. Đưa 2 villa ra khỏi danh mục đồng thời xác định là nhà phố thương mại . Đưa 3 biệt thự ra khỏi danh mục do thống kê trùng 2 lần. Do thống kê sai đưa khỏi danh mục 5 villa , đưa thêm vào danh mục 12 villa để quản lý. Điều chỉnh lại địa chỉ đối với 51 villa .

Đối với 123 villa đã phá dỡ trong đó một số đã xây dựng mới, một vài tình trạng đang là ô đất trống hai ban thống nhất cho rằng 123 biệt thự đã phá dỡ trên không còn là biệt thự để quản lý theo đề án quản lý biệt thự của nghị quyết. như vậy , yêu cầu UBND xem xét theo hướng quản lý theo quy hoạch đối với những biệt thự không mang giấy phép xây dựng và một vài ô đất trống sau lúc villa bị phá.

Hai ban cũng đồng tính với đề xuất của UBND TP về đề xuất điều chỉnh danh mục 225 villa cũ. Trong đó, đưa 3 villa ra khỏi danh mục và xác định là tổ hợp thiết kế khác xây dựng trước năm 1954. Điều chỉnh giảm 4 villa khỏi danh mục (do xác định nhầm từ một biệt thự sở hữu 2 biển số nhà thống kê thành 2 villa ). Điều chỉnh lại địa chỉ đối với 11 villa . từ đó sau điều chỉnh danh mục còn 218 villa .

Truy trách nhiệm đơn vị quản lý

Từ thực tế còn nhiều sai sót , yêu cầu UBND TP chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án xử lý những vấn đề còn tồn tại không để xảy ra tình trạng các biệt thự tiếp tục bị phá dỡ để xây dựng quần thể mới.

Đối với những villa đã phá dỡ, chưa xây dựng mới và villa tự phá dỡ không được cơ quan với thẩm quyền cấp phép vẫn đưa vào diện quản lý theo quy hoạch.

Những villa chưa phá nhưng chính quyền đã cấp phê duyệt dự án phải rà soát lại thủ tục, thẩm quyền và quản lý theo quy chế.

UBND TP báo cáo Chính phủ trước lúc thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, báo cáo thẩm định cũng nêu rõ: Để mang thêm tài liệu để HĐND quyết nghị, hai ban đề nghị UBND TP báo cáo bổ sung giải trình rõ hơn về những hạn chế thiếu sót nguyên nhân và trách nhiệm của một vài cơ quan đơn vị trong công tác quản lý biệt thự thời gian qua, giải pháp , biện pháp khắc phục.

Trước đó, trong kỳ họp HĐND vào tháng 7/2014, lúc UBND TP sở hữu Tờ trình về đề án quản lý quỹ villa và đưa số biệt thự trên nằm ngoài danh mục quản lý theo quy chế. Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho rằng “sở hữu sự dối trá của cơ quan quản lý” và đề nghị quy trách trách nhiệm các đơn vị liên quan. 312 villa trên bị thanh tra sau lúc những đại biểu HĐND thành thị chất vấn gay gắt tại các kỳ họp năm 2014.