Hai phương án gỡ “quá tải” khi cấp giấy chứng nhận

HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi HĐND TP, UBND TP.HCM…kiến nghị sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đất đai 2013.

Căn cứ Điều 105 Luật Đất đai 2013 quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (gọi tắt là GCN) như sau:

1. UBND cấp tỉnh cấp GCN cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam an cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có tính năng ngoại giao.

UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp GCN.

2. UBND cấp huyện cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, người Việt Nam an cư ở nước ngoài được có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam.

3. Đối có một số trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công mà thực hiện một số quyền của người sử dụng đất, chủ có tài sản gắn liền có đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo HoREA, chỉ trong chín tháng đầu năm 2017, TP.HCM đã cấp 414.000 GCN cho tổ chức, cá nhân, gấp nhiều lần khối lượng công việc của một số tỉnh khác. Trong đây, có rất nhiều trường hợp do thực hiện một số quyền của người sử dụng đất, chủ có tài sản gắn có đất hoặc cấp đổi, cấp lại GCN lại chuyển lên văn phòng đăng ký đất đai TP thực hiện gây quá tải cho cơ quan này (trước nghị định 01/2017 của Chính phủ thì gây quá tải cho Sở Tài nguyên và môi trường). Điểm bất hợp lý là quy định ở khoản 3 Điều 105 Luật trên. Nếu việc thực hiện một số quyền của người sử dụng đất, chủ có tài sản gắn có đất hoặc cấp đổi, cấp lại GCN mà vẫn thực hiện theo khoản 1, 2 Điều 105 Luật này thì không xãy ra ùn ứ hồ sơ ở Văn phòng đăng ký đất đai TP, trong khi UBND quận-huyện hoàn toàn có thể làm tốt việc này như trước đây.

Từ thực ở tình hình như trên, HoRAE kiến nghị hai phương án:

Phương án 1: Sửa đổi điều 105 Luật Đất đai theo hướng bỏ khoản 3, đưa nội dung công việc hành chính ở khoản 3 vào khoản 1 và 2 thì hợp lý hơn.

1. UBND cấp tỉnh cấp GCN cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam an cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có tính năng ngoại giao; và một số trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công mà thực hiện một số quyền của người sử dụng đất, chủ có tài sản gắn liền có đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công. UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp GCN.

2. UBND cấp huyện cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, người Việt Nam an cư ở nước ngoài được có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam; và và một số trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công mà thực hiện một số quyền của người sử dụng đất, chủ có tài sản gắn liền có đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công.

Phương án 2: Nếu chưa sửa đổi Luật Đất đai như trên thì kiến nghị Chịnh phủ, Thủ tướng chính phủ tham khảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017 về việc cho phép thực hiện việc giao thẩm quyền cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở một số quận, huyện của TP.HCM, TP.Hà Nội được cấp đổi, cấp lại GCN.

Saigonmysteryvillasvn.com – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Saigon Mystery Villas Saigon Mystery Villas

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *