Lai Châu: Điều chỉnh tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng thực hiện tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Tổng mức đầu tư di dân, tái an cư của Dự án thủy điện Lai Châu vừa được Thủ tướng Chính phủ chọn lọc điều chỉnh từ 4.503,7 tỷ đồng lên 5.405,68 tỷ đồng.

Dự án thủy điện Lai Châu.

Thủ tướng Chính phủ vừa chọn lọc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái an cư Dự án thuỷ điện Lai Châu.

Cụ thể, điều chỉnh tổng mức đầu tư di dân, tái an cư Dự án thủy điện Lai Châu từ 4.503,7 tỷ đồng lên 5.405,68 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay, thuế VAT). Trong đây, phần vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư là 2.405,68 tỷ đồng, phần vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư là 3.000 tỷ đồng (tăng 668,9 tỷ đồng so có Quy hoạch tổng thể đã duyệt). Tổng số hộ dân phải đi lại, tái an cư là 2.009 hộ/8.467 khẩu.

Chính phủ cũng áp dụng điều chỉnh, bổ sung phương án tái an cư. Cụ thể, tái an cư tập trung tổng số có 8 khu, 17 điểm, tái an cư cho 1.833 hộ/7.812 khẩu, tái an cư xen ghép 6 hộ/40 khẩu tái an cư, tái an cư tự nguyện 3 điểm, 170 hộ/615 khẩu tái an cư.

Ngoài ra, còn điều chỉnh đầu tư hạ tầng khu, điểm tái an cư. Cụ thể, một số hạng mục do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư gồm: Đường tránh ngập tỉnh lộ 127 từ Nậm Nhùn – Mường Tè – Pắc Ma (đầu tư thi công tuyến các con phố có tổng chiều dài L = 101,8 km theo nguyên tắc giao thông cấp V miền núi); dự án di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng lòng hồ và vùng tái an cư thủy điện Lai Châu (bao gồm cả đầu tư thi công kho bảo quản hiện vật dân tộc học tỉnh Lai Châu); dự án các con phố nối khu tái an cư thị trấn có thị trấn Mường Tè.

Các hạng mục do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 188 dự án như đầu tư 16 dự án san ủi mặt bằng, rãnh thoát nước, các con phố nội bộ có tổng quy mô 197,5 ha. Về giao thông, đầu tư 41 dự án, bao gồm: Các tuyến các con phố liên xã, các con phố đến khu, điểm tái an cư theo nguyên tắc các con phố giao thông nông thôn loại A, B: 25 dự án, tổng chiều dài 94,2 km (tăng 35,2 km so có Quy hoạch tổng thể); một số tuyến các con phố giao thông nội đồng, công vụ, các con phố ra nghĩa địa, các con phố xuống bến đò, cầu: Đường giao thông nội đồng, công vụ, các con phố xuống bến đò: 14 dự án có tổng chiều dài 75,8 km (giảm 79,2 km); cầu: 2 dự án cầu…

Quyết định cũng điều chỉnh bổ sung thời gian đã đi vào hoạt động Quy hoạch tổng thể là trong năm 2018.

Được biết, công trình thủy điện Lai Châu được bắt đầu làm từ tháng 11/2011 và đã đi vào hoạt động vào tháng 12/2016. Đây là công trình thi công cấp đặc thù và là công trình thủy điện lớn thứ ba được thi công trên sông Đà gắn liền có thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Dự án này có tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng.

Saigonmysteryvillasvn.com – Theo CafeF

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Saigon Mystery Villas Saigon Mystery Villas

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *