Lợi ích nhóm chi phối thị trường bất động sản

Tại diễn đàn Bất động sản (bất động sản) VN 2017 do Hiệp hội bất động sản VN và kênh truyền hình VITV phối hợp tổ chức ngày 15.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng giai đoạn này phân khúc bất động sản VN phát triển chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn rủi ro, thiếu minh bạch, 1 bộ phận phân khúc phát triển tự phát, bị lợi ích nhóm chi phối.

Nguồn vốn đầu tư kinh doanh bất động sản chủ yếu được huy động từ một số tổ chức tín dụng, ngân hàng và huy động từ bạn; vốn có của chủ đầu tư còn thấp.

Một số nhà đầu tư lớn sử dụng vốn vay ngân hàng thông qua một số doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết dẫn tới việc kiểm soát tín dụng đầu tư bất động sản gặp nhiều gặp khó. Bên cạnh đây, có thể hiện dư cung ở 1 số phân khúc bất động sản đẳng cấp, trong khi rất thiếu phân khúc nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội.

Dù vậy, 1 số doanh nghiệp vẫn chưa coi trọng đầu tư vào phân khúc này để cung cấp nhu cầu cho đại bộ phận người dân lương thấp ở thành thị, công nhân một số khu công nghiệp, khu chế xuất.


Saigonmysteryvillasvn.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Saigon Mystery Villas Saigon Mystery Villas

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *