Tín dụng bất động sản giảm

Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tính đến hết tháng 10-2017, tín dụng (bao gồm trái phiếu công ty) ước tăng dao động 13,5% so có cuối năm 2016. Đáng chú tâm, tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn giảm, trong khi tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng.

Cụ thể, tín dụng trung và dài hạn ước chiếm 53,7% tổng tín dụng (cuối năm 2016 chiếm 55,1%); trong khi tín dụng ngắn hạn ước chiếm 46,3% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 44,9%). Cơ quan này cho biết, điểm tích cực trong bức tranh tín dụng 10 tháng qua là cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế có chuyển biến tích cực, như tỷ trọng tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm dao động 9,9% (cùng kỳ năm 2016 là 8,3%); trong khi tỷ trọng tín dụng vào làm việc kinh doanh BDS và thi công giảm còn 15,5% (năm 2016 là 17,1%).

Bên cạnh đây, tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng mạnh kể từ đầu năm 2017, thích hợp có các xu hướng tăng thêm cầu tiêu dùng của nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng dao động 58,6% so có cuối năm 2016.

Riêng ở TPHCM, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, tính đến đầu tháng 11-2017, tín dụng trên địa bàn TPHCM tăng 14,6% so có cuối năm 2016. Trong đây, tín dụng BDS hiện chiếm 10,8% trên tổng dư nợ (dao động 180.000 tỷ đồng) và tăng dao động 11,2% so có đầu năm, chiếm tỷ trọng thấp hơn so có bình quân của năm 2015 và năm 2016 ở mức 11,7


Saigonmysteryvillasvn.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Saigon Mystery Villas Saigon Mystery Villas

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *