TP.HCM: Kiến nghị bổ sung trên 1.000 ha đất cho khu công nghiệp

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, để chắc chắn tổng quỹ đất công nghiệp được duyệt, UBND TP.HCM sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung trên 1.000 ha đất cho những khu công nghiệp.

Sẽ có thêm quỹ đất cho những khu công nghiệp TP.HCM

Theo đây, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng bổ sung 668ha đất của khu công nghiệp Phạm Văn Hai vào quy hoạch những khu công nghiệp trên địa bàn đô thị thay thế cho 3 khu công nghiệp Bàu Đưng, Phước Hiệp và Xuân Thới Thượng.

Bên cạnh đây, Ban Quản lý những Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM được giao tiếp tục tìm kiếm quỹ đất để bổ sung qui mô đất công nghiệp còn thiếu của TP.HCM.

Về bổ sung quy hoạch hai khu công nghiệp (321,8ha ở huyện Bình Chánh và 174ha ở huyện Củ Chi) vào quy hoạch đất khu công nghiệp trên địa bàn, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM sẽ phối hợp có những cơ quan liên quan xác định ranh giới, qui mô những khu công nghiệp, quy hoạch chung thi công và quy hoạch sử dụng đất của đô thị để báo cáo Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch những khu công nghiệp ở TP.HCM.


Saigonmysteryvillasvn.com – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Saigon Mystery Villas Saigon Mystery Villas

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *